Do Sejmu wpłynie projekt ustawy zapewniający łatwiejszy dostęp młodych ludzi do zawodów prawniczych - poinformował we wtorek szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Prawo i Sprawiedliwość chce wprowadzenia tzw. prawnika certyfikowanego.

Wnioskodawca projektu argumentuje, że nowa ustawa adresowana jest do magistrów prawa, którzy zaraz po studiach chcieliby świadczyć usługi prawne, oczywiście w bardziej przystępnych cenach.

Zgodnie z projektem certyfikaty kończącym prawnicze studia wydawałaby państwowa komisja przy ministrze sprawiedliwości. Certyfikat pierwszego stopnia upoważniałby do świadczenia porad prawnych i w pewnym zakresie występowania w sprawach sądowych.

Prawnik certyfikowany pierwszego stopnia nie mógłby występować w sprawach rodzinnych, opiekuńczych, dotyczących nieletnich, a także w sprawach karnych. Miałby działać pod patronatem adwokata, radcy prawnego albo prawników certyfikowanych posiadających licencję drugiego stopnia - wyjaśnia Andrzej Duda z PiS.

Duda podkreślił, że prawnik certyfikowany po odbyciu odpowiedniej praktyki w występowaniu przed sądem mógłby wystąpić o przydzielenie licencji drugiego stopnia. "Taki certyfikat umożliwiałby takiemu prawnikowi występowanie samodzielnie" - powiedział.

Prawnik certyfikowany zdobywałby uprawnienia również do reprezentowania klientów w sprawach rodzinnych i karnych po zdobyciu certyfikatu trzeciego stopnia.

Marta Osowska

Źródło: PAP]]>