Zgłoszenia można przesyłać do 14 października 2018 r. Studenci prawa będą objęci merytoryczną opieką pracowników działu prawnego HFPC.

 


Dzięki praktykom w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka studenci prawa mogą:

  • pomagać ofiarom naruszeń praw człowieka oraz dowiedzieć się, na czym polegają aktywne działania na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce;
  • zetknąć się z precedensowymi sprawami sądowymi i administracyjnymi;
  • zrozumieć jak prawa człowieka przenikają różne dziedziny prawa;
  • poznać jednych z najlepszych ekspertów z zakresu praw człowieka w Polsce;
  • zdobyć umiejętności praktyczne i wiedzę, które mogą być przydatne przy wykonywaniu różnych zawodów prawniczych oraz pracy w urzędach lub kancelariach.

 

Więcej na temat zgłoszeń na praktyki na stronie internetowej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.