NZS opracowało postulaty, których realizacja mogłaby poprawić los młodych rodziców na uczelni:

*Uregulowanie statusu studenta-rodzica. Tak, żeby indywidualną organizację studiów czy urlop dziekański otrzymywał bezwarunkowo - jeśli tylko będzie miał taką potrzebę. Uczelnia mogłaby też wspierać studentów-rodziców zapomogami, uwzględniać rodzicielstwo przy przyznawaniu stypendiów socjalnych. 

*Utworzenie na wydziałach pokojów do opieki nad dzieckiem, w których można dziecko w ciszy nakarmić, przewinąć, podgrzać mu mleko. 

*Otwarcie przy UAM żłobka i przedszkola. 

*Udostępnienie na wydziałach czajników i mikrofalówek, służących także studentom nie będącym rodzicami. 

Studenci powołują się na rozwiązania przyjęte na innych uczelniach. Przedszkola dla studenckich dzieci działają przy Uniwersytecie Warszawskim i przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku. Uniwersytet Wrocławski podwyższa rodzicom stypendium socjalne.

Źródło: Czy studia na UAM są dla młodych rodziców?, www.poznan.gazeta.pl