Dotąd brak wiedzy o likwidacji kierunku studiów był poważnym problemem dla tych, którzy już zdecydowali się na nim studiować. Lista ostrzeżeń przeniesie na ministerstwo sporą odpowiedzial-
ność, ale może uchronić wielu młodych przed studiowaniem na znikającej uczelni. Zapobiegnie także  nieświadomemu  rozpoczynaniu studiów na uczelniach, które nie mają odpowiednich uprawnień - mówi Piotr 
Műller, przewodniczący 
Parlamentu Studentów RP.