Ponad 11 000 kandydatów na aplikacje prawnicze

Już ponad 11 tysięcy osób złożyło wnioski o dopuszczenie do egzaminów na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną oraz egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, które odbędą się w dniu 28 września 2013 r.

Liczby te mogą ulec niewielkiej zmianie, z uwagi na możliwy wpływ zgłoszeń pocztą.

Powyższe dane wskazują, że liczba kandydatów na aplikantów w roku bieżącym jest zbliżona do liczby kandydatów z lat poprzednich, przy czym od zeszłego roku zauważalny jest niewielki wzrost kandydatów na aplikację adwokacką, na podobnym poziomie utrzymuje się liczba kandydatów na aplikację notarialną i komorniczą, natomiast nieznacznie zmniejszyła się w tym roku liczba kandydatów na aplikację radcowską. Stabilizacja liczby zgłoszeń na aplikacje wynika między innymi z tego, że zdawalność egzaminów wstępnych utrzymuje się w ostatnich latach na zbliżonym poziomie.

Opracowanie: Katarzyna Irytowska, RPE WKP

Źródło: www.ms.gov.pl, stan z dnia 22 sierpnia 2013 r.

Data publikacji: 22 sierpnia 2013 r.