Po raz dziewiąty ukazał się Światowy Ranking Uniwersytetów przeprowadzany przez szanghajski Uniwersytet Jiao Tong.

Prestiżową listę najlepszych uczelni świata po raz kolejny otwiera amerykański Harvard University. Spośród europejskich szkół w pierwszej dziesiątce znalazły się University of Cambridge oraz University of Oxford. Dwa polskie Uniwersytety, Warszawski i Jagielloński, uplasowały się na odległych miejscach w czwartej setce.

Najlepszymi Uniwersytetami kontynentalnej Europy okazały się Uniwersytet w Zurychu (23 miejsce) oraz paryski Sud University (40 miejsce).

Po raz pierwszy do otwierającej ranking setki trafiły uniwersytety w Genewie, Queensland oraz Frankfurcie. Tym samym, liczba szwajcarskich, austriackich i niemieckich uniwersytetów obecnych w pierwszej setce wynosi obecnie odpowiednio 4, 4 i 6.

W rankingu znalazło się aż 35 chińskich szkół, jednak to japońskie uczelnie, z Uniwersytetem Tokijskim na czele, zajęły wyższe miejsca.

Autorzy szanghajskiego rankingu przygotowali również zestawienia w pięciu grupach kierunków studiów, tak zwany Academic Ranking of World Universities by Broad Subject Fields (AWRU-FIELD) oraz porównania uczelni pod kątem kształcenia w poszczególnych przedmiotach, takich jak matematyka, fizyka, chemia, informatyka oraz ekonomia (Academic Ranking of World Universities by Subject Field, AWRU-SUBJECT). To duże ułatwienie dla przyszłych studentów, którzy szukają najlepszych uczelni w wybranych dziedzinach.

Szanghajski ranking przeprowadzany jest rokrocznie od dziewięciu lat. Prezentuje 500 najlepszych uniwersytetów świata, wybieranych spośród ponad 1000 odwiedzanych szkół. Opierają swój wybór na zestawie obiektywnych kryteriów oraz danych pochodzących z niezależnych źródeł. Ranking Jiao Tong jest obecnie uważany za najbardziej cenione i godne zaufania światowe zestawienie szkół wyższych.

Marta Osowska

Więcej o rankingu na stronie www.shanghairanking.com ]]>