Komisje Egzaminacyjne sprawdzają prace zdających, którzy w dniach 11-13 marca 2015 r. przystąpili do egzaminu adwokackiego i radcowskiego.
Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości dotychczas wyniki ogłosiły 2 komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i 3 komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego. Wynika z nich, że egzamin zdało 84% kandydatów na adwokatów i 79% kandydatów na radców prawnych.


Zobacz też: Już jutro zawodowe egzaminy prawnicze 

Resort informuje, że egzamin adwokacki przed Komisją Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Gdańsku zdało 46 spośród 51 osób, które przystąpiły do egzaminu, tj. około 90% zdających. Natomiast przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Gdańsku pozytywny wynik egzaminu uzyskało 40 spośród 51 zdających, tj. około 78%.
W odniesieniu do egzaminu radcowskiego, wyniki ogłosiły dotychczas komisje egzaminacyjne:

  • w Olsztynie - do egzaminu przystąpiło 57 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 45 osób, tj. 79% zdających,
  • nr 2 we Wrocławiu - do egzaminu przystąpiło 64 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 49 osób, tj. około 76% zdających,
  • nr 4 we Wrocławiu do egzaminu przystąpiło 65 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 53 osoby tj. około 81 % zdających.

Zobacz też: Zakończył się prawniczy egzamin zawodowy 

MS zaznacza, że w wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, egzaminy adwokacki i radcowski, podobnie jak w roku ubiegłym - nie obejmowały już części testowej. Egzaminy te składają się z czterech części pisemnych (zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego). Pozytywny wynik z egzaminu otrzymuje zdający, który z każdej części egzaminu otrzymał ocenę pozytywną.

Ogłoszenie wyników przez pozostałe Komisje Egzaminacyjne spodziewane jest w okresie od 3 kwietnia do 6 maja 2015 r.

(www.ms.gov.pl)