Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w szkołach i przedszkolach będą musieli legitymować się dyplomem ukończenia studiów magisterskich oraz mieć przygotowanie pedagogiczne. Analogiczne rozwiązania wprowadzone zostaną dla nauczycieli języków obcych. Wymóg magistra nie zostanie wprowadzony w przypadku nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych, praktycznej nauki zawodu oraz doradców zawodowych.

W przepisach przejściowych zawarto, że osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia według nowych standardów, czyli tych dotyczących przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych, zachowują kwalifikacje do nauczania w tych placówkach do 31 sierpnia 2020 r.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w serwisie Dziennik Gazeta Prawna>>>