Strona przybliża studentom podstawowe niuanse związane z prawami i obowiązkami żaków. Portal zawiera nie tylko porady, ale także szablony dokumentów, które trzeba złożyć w dziekanacie np. szablon wniosku o urlop zdrowotny.

Twórcy portalu przypomionają także, że poza przysługującymi studentom prawami, studia wiążą się z pewnym zakresem obowiązków. I chociaż niewiele z nich jest wpisanych wprost w ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym , należy kierować się kilkoma prostymi zasadami w trakcie studiowania.  Student jest obowiązany m. in. do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem studiów.

Jeżeli student nie znajdzie w portalu rozwiązania swojego problemu, może przesłać pytanie pod adres sekretariat@psrp.org.pl, w tytule e-maila wpisując „Strona praw studenta". Dzięki temu baza porad będzie się wzbogacała o nowe zagadnienia.