Jak pisze dziennik Gazeta Prawna w Polsce osoby bez żadnego stażu pracy stanowią ok. 17 proc. wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. W Unii bezrobocie wśród absolwentów przekracza 20 proc. Wyjątkiem są Niemcy, Austria, Dania i kraje skandynawskie. Tam młodzi ludzie nie mają większych problemów ze znalezieniem zajęcia. Dlaczego? W tych krajach edukacja teoretyczna bardzo silnie połączona jest ze zdobywaniem praktycznych doświadczeń. W szkołach zawodowych czas nauki i stażu podzielony jest prawie po równo. Również wśród studentów normą jest praca przez cały okres studiów. W Niemczech popularny jest na przykład elastyczny system zatrudnienia studentów przez firmy w wymiarze 20 godzin tygodniowo.

Zobacz: Łączenie studiowania z pracą to już norma 

U nas praca podczas studiów od wielu lat postrzegana jest jako konieczność wynikająca z niedostatku, a nie szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego. Studenci często podejmują się w celach zarobkowych prostych prac, niezwiązanych z kierunkiem studiów. Powodem jest przede wszystkim brak ofert zatrudnienia umożliwiających łączenie nauki z pracą zawodową.

Więcej na ten temat przeczytasz w serwisie Dziennik Gazeta Prawna>>>>