Ograniczenie funkcjonowania uczelni trwa do 30 września 2020 r. Termin ten wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

MEN: Wakacje nie wpłynęły na wzrost zachorowań na koronawirusa>>

 

Przedłużona ważność legitymacji

Zgodnie z przepisami funkcjonowanie uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zostało ograniczone na obszarze kraju do 30 września 2020 r. Analogiczne rozporządzenia zostały również wydane przez pozostałych ministrów nadzorujących uczelnie.

 

 

Nie przewiduje się przedłużenia ograniczenia funkcjonowania uczelni poprzez wydawanie kolejnego rozporządzenia. Tym samym okres 60 dni upływa 29 listopada. Regulacje wewnątrzuczelniane dotyczące organizacji kształcenia w uczelni nie mają wpływu na ważność legitymacji studenckich.