Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku obejmuje:
1.    pytania z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego
2.    pytania z zasad etyki radcy prawnego
3.    pytania z podstaw funkcjonowania samorządu radców prawnych

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji obejmuje:
1.    pytania z zkresu prawa pracy
2.    pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji obejmuje:
1.    pytania z prawa administracyjnego materialnego

Szczegółowy wykaz pytań znajduje się na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych