Prawie 400 kontroli przeprowadzi Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) na uczelniach w nadchodzącym roku akademickim 2014/2015. Ocenione zostaną m.in. studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie czy Wydziale Zarządzania Sportem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. W poprzednim roku akademickim również było ich ok. 400, a dwa lata temu 300.

Z wyliczeń PKA wynika, że najwięcej wizytacji zostanie przeprowadzonych na uczelniach, które prowadzą kierunki techniczne, społeczne i prawne. Stanowią one łącznie 48 proc. wszystkich wskazanych do oceny.
 
 
Część wizytacji jest spowodowana tym, że uczelnie otrzymały wcześniej ocenę warunkową, a to oznacza, że po roku musi zostać przeprowadzana u nich kolejna kontrola PKA. Koniecznie musi się ona także odbyć na wydziałach, gdzie pierwsi absolwenci zakończyli pierwszy cykl kształcenia na danym kierunku. W ich wypadku trzeba zweryfikować jakość dydaktyki.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna