Dariusz Wieczorek to absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie, ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej. Podczas nauki należał do Zrzeszenia Studentów Polskich. Kształcił się podyplomowo na kierunkach organizacja i zarządzanie gospodarką turystyczną oraz prawo administracyjne i samorządowe. Pracował w różnych instytucjach turystycznych, m.in. jako dyrektor oddziału w fundacji „Almatur” i Centralnym Ośrodku Informacji Turystycznej, a także jako dyrektor generalny Regionalnej Agencji Promocji Turystyki. Był prezesem zarządu Energetyki Szczecińskiej, członkiem zarządu spółki akcyjnej Enea, a także dyrektorem oddziału przedsiębiorstwa ENEA Operator.

 

Donald Tusk przedstawił 26 osobowy skład Rady Ministrów>>

 

Członek komisji ds. klimatu

Zaangażował się w działalność polityczną w ramach Sojuszu Lewicy Demokratycznej, objął funkcję przewodniczącego jego zachodniopomorskich struktur, a w 2016 wiceprzewodniczącego krajowego partii. Od 1994 do 2002 zasiadał w radzie miejskiej Szczecina. W latach 1998–2001 sprawował funkcję wiceprezydenta miasta, odpowiedzialnego za kwestie rozwoju gospodarczego miasta i gospodarki terenami. W 2002, 2010 i 2014 Dariusz Wieczorek uzyskał mandat radnego sejmiku zachodniopomorskiego II, IV i V kadencji. W 2011 i 2015 bez powodzenia kandydował do Sejmu.

 

W wyborach parlamentarnych w 2019 został wybrany na posła na Sejm RP IX kadencji w okręgu szczecińskim. W Sejmie został członkiem Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, a także sekretarzem klubu parlamentarnego Lewicy. W październiku 2021 wybrany na wiceprzewodniczącego Nowej Lewicy. W wyborach w 2023 z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję, uzyskując 15 378 głosów.

 

Źródło: Wikipedia.