Zespół Jury, w którego skład wchodziło trzech przedstawicieli Wydawnictwa, tj.: Redaktor portalu, Dyrektor Segmentu Nauka i Szkolnictwo Wyższe oraz Specjalista ds. marketingu wybrał 21 Ambasadorów, którzy będą współtwórcami portalu student.LEX.pl.

W naszych szeregach witamy następujące osoby:
Beata Walczukiewicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Krzysztof Lamparski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Kinga Mierzyńska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Ewa Małgorzata Siedlak - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu;

Kamil Kaczyński - Uniwersytet Gdański;
Konrad Kuć - Uniwersytet Rzeszowski;
Krzysztof Józef Surdej - Uniwersytet Rzeszowski;
Agnieszka Magdalena Zalewska - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
Bartłomiej Mateusz Sierzputowski - Uniwersytet Szczeciński;
Paweł Rafałowicz - Uniwersytet Szczeciński;
Ewa Jakubowska - Uniwersytet Wrocławski;
Piotr Adamski - Uniwersytet Wrocławski;
Katarzyna Stefańska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
Magdalena Andrzejewska - Uniwersytet w Białymstoku;
Paweł Czaplicki - Uniwersytet w Białymstoku;
Michał Wiśniewski – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
Natalia Małgorzata Kurek - Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
Paulina Małgorzata Grabarz - Uniwersytet Łódzki;
Tomasz Kosicki - Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy;
Urszula Zofia Goryszewska - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie;
Artur Bilski - Uniwersytet Warszawski.

Ambasadorzy portalu to kreatywni i pomysłowi studenci prawa z całej Polski. Współpracują z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska przy organizacji przedsięwzięć dedykowanym studentom ich uczelni. Dzięki współpracy z redakcją portalu Student.lex mają możliwość tworzenia i publikowania autorskich treści.