Inkubator znalazł swoją siedzibę w pomieszczeniach wydziału matematyki Uniwersytetu Śląskiego. Po przenosinach mieszczącej się tam wcześniej biblioteki do urządzanego właśnie nowego budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, dla Inkubatora można było wygospodarować trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni 130 m kw.

Jak zaznaczył dyrektor sieci Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości na Śląsku Mateusz Maik, nowy Inkubator przy UŚ jest obecnie największą tego typu placówką w Polsce. Znalazła się tam salka konferencyjna z multimediami, sala z sześcioma stanowiskami komputerowymi i sprzętem biurowym do obsługi działalności firm i pokoik osób koordynujących działanie Inkubatora. Sam sprzęt kosztował 100 tys. zł.

W Inkubatorze funkcjonującym od kilku lat przy Uniwersytecie Śląskim działają obecnie 23 firmy. Najczęściej studenci i absolwenci okolicznych uczelni próbują swoich sił w branży informatycznej, handlu i szkoleniach – ze śląskich inkubatorów wywodzi się m.in. działająca od półtora roku, bardzo dobrze funkcjonująca firma ucząca skutecznego uwodzenia.

„Najczęściej pracują tu ludzie, którzy pozycjonują strony internetowe, którzy zajmują się tworzeniem nowych stron czy różnego rodzaju oprogramowanie. Są firmy, które handlują, ściągając towary również spoza Unii Europejskiej” – wskazał Maik. Jak wyjaśnił, z usług inkubatorów zwykle korzystają osoby, które chcą prowadzić firmę, a z różnych przyczyn nie chcą tego robić samodzielnie np. w domu.

Każdy student i absolwent uczelni do 30 roku życia za stałą zryczałtowaną opłatą może korzystać z sieci biur Inkubatorów, dostępu do Internetu, telefonu i faksu, usług doradczych i reklamowych, prowadzenia księgowości, a także porad prawnych. W Inkubatorach można pracować, korzystając z ich infrastruktury, można też umieścić tam siedzibę firmy.

W całym kraju Inkubatory funkcjonują obecnie przy 31 uczelniach. Ich powstawanie finansowane jest w ramach wartego ponad 25,1 mln zł projektu "Droga do Polski Przedsiębiorczej" dofinansowywanego przez UE w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości działają od 2004 r. jako kontynuacja działalności Studenckiego Forum BCC. Inkubatory są częścią Grupy AIP, w ramach której działają również Polska Przedsiębiorcza, AIP Seed Capital, AIP Business Link oraz Agencja Innowacyjnej Promocji – instytucje i organizacje mające wspierać młode przedsiębiorstwa.

Inkubator w Uniwersytecie Śląskim powstał przy niewielkim wsparciu uczelni, która m.in. odmalowała sąsiadujący z pomieszczeniami korytarz i wymieniła drzwi. Uniwersytet ma ponosić bieżące koszty funkcjonowania Inkubatora.