Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki, wchodzącej w życie w poniedziałek. Doprecyzowano w niej termin „działalność upowszechniająca naukę". Powinna ona polegać na wykonywaniu zadań wspierających rozwój polskiej nauki i techniki poprzez upowszechnianie, promocję i popularyzację istotnych wyników działalności naukowej, innowacyjnej i wynalazczej, zwłaszcza w skali międzynarodowej.


Więcej przeczytasz w serwisie
Rzeczpospolita>>>>