Badanie naukowców z York University w Toronto wykazało również, że języki obce usprawniają umysł, zapobiegają takim schorzeniom, jak Alzheimer, a w dodatku opóźniają demencję o około pięć lat względem osób, które znają wyłącznie rodzimy język. Badanie to przeprowadzono na grupie 450 osób cierpiących na chorobę Alzheimera, z których 250 badanych posługiwało się dwoma językami.
U grupy pacjentów, które korzystały z języka obcego, wystąpienie schorzenia nastąpiło zdecydowanie później niż u pozostałych. Każde wypowiadane słowo sprawia, że umysł dokonuje selekcji i przyporządkowuje je do odpowiedniego, znanego człowiekowi języka.
- Znajomość języków obcych wpływa na wzrost atrakcyjności na rynku pracy, komfort podczas podróży zagranicznych, ale jak się okazuje także na ludzki umysł.
Wierzymy, że nasze badanie przyczyni się do postępu w nauczaniu języków obcych
na świecie – mówi Piotr Majdan, Country Manager Education First w Polsce, firmy specjalizującej się w organizowaniu zagranicznych kursów językowych.

Dowiedz się więcej z książki
Akta cywilne dla aplikantów
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł