Zdawanie egzaminów: adwokackiego, radcowskiego i notarialnego przy wykorzystaniu komputerów już wkrótce stanie się rzeczywistością. Niezbitym na to dowodem jest Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych, jaką Ministerstwo Sprawiedliwości umieściło na swojej stronie internetowej.

Aplikacja dostępna jest w zakładce Zawodowe Egzaminy Prawnicze 2011:

http://ms.gov.pl/pl/zawodowe-egzaminy-prawnicze-2011/

Do tej pory zamieszczoną od kilku dni aplikację pobrało ponad 3 tysiące osób.

Wykorzystanie sprzętu komputerowego przez zdających i użycie tej aplikacji będzie możliwe wyłącznie przy rozwiązywaniu zadań z części od drugiej do piątej egzaminu adwokackiego i radcowskiego oraz zadań z drugiej i trzeciej części egzaminu notarialnego. Test będzie rozwiązywany wyłącznie odręcznie.
Zdający będą uprawnieni do dokonania wyboru, czy będą wykorzystywali sprzęt komputerowy podczas ww. części egzaminu, czy będą sporządzali rozwiązania tych zadań odręcznie.

Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci – pendrive (nośniki te zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości).

Minimalne wymagania jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej to:
  • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik
  • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB)
  • system operacyjny: Windows XP SP3/Windows Vista/Windows 7
  • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
  • 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym komputera (HDD)
  • wolny port USB;
  • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera;


W celu rozpoczęcia testowania „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” należy:

  • Pobrać plik aplikacja v09b
  • Rozpakować plik aplikacja_v09b.zip na dysku lokalnym komputera
  • Uruchomić plik start.exe


Udostępniona aplikacja jest wersją testową finalnego oprogramowania. Celem wcześniejszego jej udostępnienia jest przetestowanie innowacyjnych rozwiązań oraz zebranie informacji o ewentualnych błędach. Wszystkie uwagi i sugestie dotyczące aplikacji zdający mogą kierować na adres: egzamin.prawniczy@ms.gov.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 kwietnia 2011 r.
 

]]>