W dzisiejszej uroczystości w Krajowej Szkole Administracji Publicznej wzięli udział stypendyści z 15 krajów rozwijających się, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Wiceminister Konrad Pawlik w trakcie swojego wystąpienia przytoczył słowa patrona programu Ignacego Łukasiewicza: „to wielka sztuka być bogatym, a również i wielka odpowiedzialność”. – Polityka stypendialna jest ważnym elementem współpracy Polski z krajami rozwijającymi się i służy budowaniu potencjału społeczno-gospodarczego krajów partnerskich Polski – powiedział wiceszef polskiej dyplomacji. Życzył przy tym stypendystom sukcesów naukowych i satysfakcji z pobytu w Polsce. – Mam nadzieję, że zdobyte wykształcenie i umiejętności wykorzystacie na rzecz poprawy warunków życia w swoich krajach – zaznaczył wiceminister Pawlik.

Wydarzenie uświetnił wykład prof. dr hab. inż. Janusza Szpytko z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie pt. “Interconnectivity and International Higher Engineering Education Cooperation: Opportunities and Challenges”.

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza został uruchomiony w 2015 roku. Jego celem jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego państw należących do krajów rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ich obywateli. Program skierowany jest w szczególności do obywateli krajów priorytetowych polskiej pomocy: Angoli, Etiopii, Indonezji, Kenii, Kolumbii, Meksyku, Mjanmy, Mongolii, Mozambiku, Nigerii, RPA, Senegalu, Tanzanii i Wietnamu.

Stypendyści programu mają możliwość rozpoczęcie w Polsce studiów magisterskich w zakresie nauk ścisłych i technicznych oraz podjęcia studiów doktoranckich w dziedzinach nauk: matematycznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych, nauk o Ziemi, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. W roku akademickim 2015/2016 w programie uczestniczy 57 stypendystów. Docelowo program każdego roku będzie obejmował 200 stypendystów z krajów rozwijających się.

Program finansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za jego koordynację odpowiada Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.