"Sądy powinny służyć wszystkim Polakom, także tym słabszym, niezamożnym i bez wsparcia kancelarii radców prawnych. I to na Radzie Ministrów spoczywa obowiązek zapewnienia zwykłym ludziom dostępu do procesów sądowych bez obaw, że wystąpienie z pozwem ich zrujnuje" - uzasadnia obniżki resort sprawiedliwości. Podkreśla też, że obowiązujące od początku tego roku stawki wprowadzono, łamiąc zasady poprawnej legislacji - nie dokonano m.in. wyczerpującej oceny wpływu nowych regulacji na budżet państwa.
Obniżona zostanie m.in. stawka w sprawach skarg na czynności komornika - po zmianach wyniesie 80 zł, podczas gdy obowiązująca stawka wynosi 240 zł. O połowę zmaleje też opłata za sprawy związane z opróżnieniem lokalu mieszkalnego - po nowelizacji będzie wynosić 240 zł, a nie - jak obecnie - 480 zł.
Zmieni się też sposób naliczania opłat za sprawy prowadzone w elektronicznym postępowaniu upominawczym - stawki minimalne po nowelizacji wynosić będą 2/3 stawek podstawowych, a w przypadku wniesienia skutecznego sprzeciwu ustalane będą na zasadach ogólnych.

Dowiedz się więcej z książki
Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata. Kazusy. Objaśnienia. Orzecznictwo
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł