Wykaz aktów prawnych, których znajomość jest niezbędną do pozytywnego zaliczenia konkursu na aplikację komorniczą zawiera  45 pozycji. Jak zadecydował resort Sprawiedliwości egzaminy wstępne na aplikację radcowską, adwokacką i komorniczą odbędą się 27 września 2014r. 
 
Wśród aktów prawnych znajdujących się na liście ministerstwa wartym uwagi są m.in.:
1.ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze
2.ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
3.ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Pełen wykaz obowiązujących aktów prawnych dostępny po kliknięciu
 
Źródło : http://ms.gov.pl/
Konrad Kuć