Resort nauki uważa, ze ustanowiono nowe, bardziej przejrzyste i przyjazne dla rozwoju karier młodych uczonych zasady. „Każdy doktorant będzie mógł wystąpić o gran na sfinansowanie swojego autorskiego projektu naukowego”, powiedziała minister Barbara Kudrycka. 

Konkursy ogłaszane w ramach NPRH skierowane są m.in. do uczonych podejmujących prace dokumentacyjne, edytorskie i badawcze o kluczowym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej oraz polskich i zagranicznych naukowców realizujących projekty naukowe we współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej. Trzeci konkurs jest zaś przeznaczony dla młodych humanistów