„Skomplikowane i proste. Młodzi naukowcy o swoich badaniach” to konkurs Forum Akademickiego na artykuł popularnonaukowy. Biorą w nim udział pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci do 35. roku życia. Uczestnicy przysyłają do redakcji swoje prace naukowe, w których opisują w przystępny sposób własne badania lub takie, w których brali udział.

Nagrody – pieniężne, rzeczowe, a także kursy i szkolenia – otrzymali laureaci trzech pierwszych miejsc oraz cztery osoby wyróżnione.

Zwycięzcy w XI edycji konkursu:
I nagroda
Dr Dominik Szulc, historyk, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie, za artykuł O zaskakujących pożytkach z umiejętności czytania.

II nagroda
Mgr Filip Duszyński, doktorant geografii w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, za artykuł Historia zaklęta w górskim kamieniu.

III nagroda
Dr Szymon Drobniak, biolog ewolucyjny i projektant graficzny, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, za artykuł Współpraca rodzi się w oparach hormonów.

Wyróżnienia (równoległe, w kolejności alfabetycznej):
Mgr Michał Bogdziewicz, doktorant w dziedzinie ekologii, Zakład Zoologii Systematycznej, Wydz. Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za artykuł Google, Google, powiedz przecie, gdzie epidemia grypy na świecie?

Mgr Karolina Ćwiek-Rogalska, bohemistka, doktorantka w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej, Wydz. Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, za artykuł O czym mówią rzeczy.

Mgr inż. Izabela Kondratowicz, nanotechnolog, doktorantka w Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej, Katedra Fizyki Ciała Stałego, Wydz. Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska, za artykuł SpongeGrafen podbija nanoświat.

Mgr Agnieszka Pawłowska-Kubik, magister historii i filologii polskiej, doktorantka na Wydz. Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, za artykuł Walcząc z mitami wojny polsko-polskiej.