Głównym źródłem utrzymania instytutów naukowych jest dotacja statutowa i przeważnie jest to najważniejsza pozycja w ich budżecie. Aby zbilansować budżet często musza one szukać pieniędzy poprzez świadczenie usług na rynku lub liczeniu na granty związane z badaniami. 
 
W celu polepszenia sytuacji najlepszych instytutów została wprowadzona trójstopniowa klasyfikacja. Jednostki naukowe mogą otrzymać najlepsza ocenę A, średnią B i najgorszą Ci, który otrzymali najwyższą kategorię mogły liczyć na wzrost finansowania ze strony państwa. 
 
Tak się jednak nie stało. Jak przytacza Rzeczpospolita tylko co trzecia jednostka oznaczona kategorią A otrzymała wyższe wsparcie niż przed rokiem, a w kategorii B – jedna na cztery.
 
Zdaniem urzędników ministerstwa, dotacja statutowa jest dzielona na podstawie rozporządzenia w sprawie kryteriów przyznawania środków finansowych. Algorytm jednak w największym stopniu bierze pod uwagę wysokość finansowania z dotacji z lat poprzednich, a  kategoria naukowa odchodzi na dalszy plan. 
 
Budżet państwa zakłada wydatki na naukę na poziomie około 4,8 mld złotych. W 2013 roku około 2,1 mld złotych zostanie przeznaczone na instytuty naukowe. 
 
Rzeczpospolita, 18 grudnia 2012 r.