„Finansowanie uczelni w większym zakresie uwzględniać będzie wskaźniki jakościowe”, powiedziała Kudrycka. Zaznacza ona, że w następnym roku zostaną przyznane nowe środki na dotację projakościową. 

 
Prof. Tadeusz Luty, były rekontro Politechniki Wrocławskiej, uważa, iż obecna polityka rządu prowadzi do mechanicznego zwiększania liczby studentów. W okresie kryzysu jest to najłatwiejszy sposób zwiększenia dochodów uczelni. Ministerstwo, które płaci za każdego studenta, mogło przewidzieć taką tendencję.
 
Uczelnie tworzą kolejne kierunki i zwiększają liczbę indeksów na obecnych, aby pozyskać jak największa liczbę kandydatów. W tym celu wydają coraz więcej na promocję. W efekcie liczba osób jest „nadprodukcja” magistrów w poszczególnych dziedzinach – zwłaszcza humanistycznych. Z drugiej strony na kierunkach technicznych, które są trudniejsze, coraz trudniej zapełnić listy studentów. 
 
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej, 26 października 2012 r.