Na wstępie swojego wystąpienia Minister Sprawiedliwości podziękował adwokatom za świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz osób poszkodowanych przez powódź.

W wygłoszonym wystąpieniu przypomniał, że adwokatura to także aplikanci adwokaccy, których jest już ponad 5 tysięcy. Dlatego istotne jest, by środowisko adwokackie zaczęło baczniej wsłuchiwać się w ich głos, gdyż to oni poprzez swoje działania w przyszłości będą kształtować obraz polskiej adwokatury. Należy połączyć doświadczenie i wiedzę obecnych adwokatów z chęcią działania młodego pokolenia.

- Celem Rządu, którego jestem członkiem, jest polepszenie dostępu obywateli do pomocy prawnej – mówił Minister Krzysztof Kwiatkowski – Obecni aplikanci już wkrótce staną się pełnoprawnymi adwokatami i będą stanowi o obliczu polskiej adwokatury. Z tego względu za niezbędne uważam harmonijne i stopniowe włączanie aplikantów w działalność szeroko rozumianego samorządu adwokackiego – dodał Minister.
Ministerstwo Sprawiedliwości stoi na stanowisku, iż niezbędne jest instytucjonalne zagwarantowanie obligatoryjnego udziału przedstawicieli aplikantów w posiedzeniach Naczelnej Rady Adwokackiej oraz okręgowych rad adwokackich.
- Mam nadzieję, że uzyskam w tej kwestii poparcie Naczelnej Rady Adwokackiej - powiedział Krzysztof Kwiatkowski.
Minister Sprawiedliwości podkreślił, iż punktu widzenia resortu istotne jest przyjęcie przez Naczelną Radę Adwokacką uchwały o uczestnictwie aplikantów w posiedzeniach NRA oraz rad okręgowych z prawem do zabierania głosu. Dodał jednak, iż kluczowym wydaje się przyjęcie bardziej stabilnych gwarancji w tym zakresie, poprzez dokonanie odpowiednich zmian legislacyjnych.

- Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z przedstawicielami samorządu adwokackiego chętnie przygotuje projekt zmiany ustawy o adwokaturze w tym zakresie – powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski – Do pracy możemy przystąpić choćby dziś – dodał.

Należy przypomnieć, iż jednym z motywów skargi Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 2010 r. na uchwałę Naczelnej Rady Adwokackiej była kwestia aplikantów.

Minister Sprawiedliwości zadeklarował możliwość wycofania skargi z Sądu Najwyższego przy uwzględnieniu przez środowisko adwokackie postulatu obecności aplikantów w organach samorządu adwokackiego na poziomie zarówno Naczelnej Rady Adwokackiej, jak też rad okręgowych.

Wydział Informacji
Ministerstwo Sprawiedliwości
]]>