Jak uzasadnia MS, zmiana jest konieczna ze względu na rosnącą liczbę upadłości konsumenckich. Uprawnienia nadzorcze będą obejmować m.in.: lustrację, wgląd do dokumentacji oraz ksiąg handlowych. Prokurator będzie mógł wystąpić do sądu o odwołanie doradcy restrukturyzacyjnego z funkcji syndyka, nadzorcy lub zarządcy w toczącym się postępowaniu upadłościowym.

Kolejnym pomysłem resortu jest wprowadzenie stanowiska kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego - będą oni zajmować się postępowaniami szczególnie skomplikowanymi. Ustawa ma wejść w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia.