Jak poinformowano, trzy odrębne konkursy, ale prowadzone na jednolitych zasadach, to efekt wprowadzenia nowego Działania 3.5 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Umożliwia ono ogłoszenie wspólnego konkursu dla kilku działań. To szczególnie istotne w przypadku projektów dotyczących szkolnictwa wyższego, gdyż oznacza zielone światło dla projektów kompleksowych, zawierających różne elementy dotychczas realizowane osobno.

- Bez wysokiego poziomu kształcenia akademickiego – a co za tym idzie, bez wyższych środków na to kształcenie – nasza gospodarka nie wejdzie na wyższy poziom rozwoju. Dlatego też wraz z NCBR ogłaszamy konkurs, który pomoże uczelniom we wdrożeniu zmian systemowych i ustrojowych wynikających z reformy szkolnictwa wyższego. W ramach tej inicjatywy znajdą się trzy ścieżki konkursowe – dla różnych typów uczelni. Dzięki temu na dofinansowanie mogą liczyć zarówno największe uczelnie, jak i te o mniejszym potencjale – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, nawiązując do ogłoszonych konkursów.

Każdy z trzech ogłoszonych konkursów adresowany jest do innej grupy uczelni, w zależności od ich potencjału, wielkości itp. W pierwszym (budżet 500 mln zł) – o granty mogą ubiegać się uczelnie publiczne i niepubliczne kształcące co najmniej 200 studentów i posiadające pozytywną ocenę kształcenia PKA na prowadzonych przez siebie kierunkach. W drugim (budżet 250 mln zł) – kształcące nie więcej niż 20 tys. studentów i posiadające ocenę „B” na większości kierunków. Dodatkowo, szkoły wyższe w nim uczestniczące otrzymają również wsparcie na działania restrukturyzacyjne mające podnieść jakość ich funkcjonowania. W obu konkursach kwota dofinansowania uzależniona jest od liczby studentów i wynosi od 3 do 20 (a w pierwszym konkursie nawet 30) mln zł.

Trzeci konkurs (budżet 250 mln zł) przeznaczony jest dla największych i najsilniejszych uczelni, kształcących co najmniej 20 tys. studentów, i których co najmniej połowa wydziałów uzyskała ocenę „A” lub „A+”. One z kolei mogą liczyć na 40 mln zł dofinansowania.

- Jako instytucja budująca mosty pomiędzy światem nauki i biznesu, doskonale widzimy jak duże jest zapotrzebowanie na wykwalifikowanych absolwentów, a równocześnie dostrzegamy czego najbardziej potrzebują polskie uczelnie, aby móc skutecznie konkurować z zagranicznymi. Konkursy NCBR to dla nich duża szansa, ale to przede wszystkim inwestycja w kompetencje studentów. Chcemy wspierać młodych ludzi w ich rozwoju, bo wierzymy że ich sukces oznacza same korzyści dla krajowej gospodarki - mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Aby ubiegać się o dofinansowanie, projekt musi zawierać co najmniej 3 (a w przypadku konkursu dla największych uczelni nawet 4) z 6 działań, nazywanych modułami, do których zaliczono: programy kształcenia, podnoszenia kompetencji i stażowe, studia doktoranckie, działania z obszaru zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego, a także służące wsparciu instytucji pomagających studentom wejść na rynek pracy.

Nabór wniosków potrwa od 26 czerwca do 8 września. Więcej informacji na stronie NCBR (http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,5234,miliard-zlotych-dla-polskich-uczelni.html)