Pismo ministerstwa jest odpowiedzą na interpelację poselska dotycząca opodatkowania stypendiów wypłacanych spoza budżetu państwa. Zdaniem deputowanego, wysokość zwolnienia jest zbyt niska co przekłada się do ograniczenia rozwoju programów stypendialnych. 
 
Minister uważa, że wprowadzona zmiana ustalająca limit zwolnienia na 3,8 tys. zł w stosunku rocznym jest lepsza od poprzedniego zwolnienia w wysokości 380 zł miesięcznie. Faktycznie tak jest jeżeli student otrzymuje wypłatę jednorazowo. 
 
„Z punktu widzenia społecznego korzystniej jest objąć zwolnieniem większą liczbę niższych stypendiów przyznanych uczniom i studentom niż mniejszą liczbę stypendiów, ale o wyższych kwotach", czytamy w odpowiedzi ministerstwa. Jednak zmiany wprowadzone przez ministerstwo nie zwiększają liczby stypendiów objętych zwolnieniem – nie zwiększa się liczba studentów, których taka ulga dotyczy, a limit w stosunku rocznym został de facto obniżony o 760 zł. 
 
Minister nie chce podnosić limitu z uwagi na „odpowiedzialność za finanse publiczne” i zobowiązania unijne obligujące do ograniczenia nadmiernego deficytu budżetowego.
 
Więcej w Rzeczpospolitej, 19 października 2012 r.