Student z polskim i białoruskim obywatelstwem został skierowany na kwarantannę graniczną, kiedy wrócił do Polski na studia. Wszystko przez to, że przepisy zwalniają z kwarantanny tylko przyjeżdżających do Polski na studia cudzoziemców. Straż Graniczna uznała, że student do końca cudzoziemcem już nie jest, bo dostał polskie obywatelstwo.

 

Złamanie nakazu kwarantanny może być zgodne z prawem>>

 

Przepis nie mówi o Polakach

Zdaniem Straży Granicznej w przepisie chodzi „wyłącznie o cudzoziemców kształcących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub obywateli RP kształcących się w innym państwie”. Ktoś, kto ma obywatelstwo polskie, ale mieszka na Białorusi, musi odbyć kwarantannę wjazdową.

 

 

 

RPO nie zgadza się z taką wykładnią przepisów. Wskazuje, że poprzednie regulacje prawne dotyczące obowiązkowej kwarantanny wjazdowej przewidywały zwolnienie z niej dla osób kształcących się w Polsce i, podobnie jak ma to miejsce obecnie, nie zawężały tego zwolnienia jedynie dla cudzoziemców. Już literalna wykładnia przepisów dotyczących zwolnienia z obowiązku kwarantanny wjazdowej dla studentów wskazuje, że zwolnienie to dotyczy osób studiujących w Polsce, a nie tylko cudzoziemców. Zawężenie kręgu podmiotów zwolnionych z kwarantanny byłby w ocenie RPO działaniem nieracjonalnym, w sposób bezpodstawny różnicującym pozycję studentów w zależności od obywatelstwa w sytuacji, gdy adekwatnym kryterium różnicującym mogłyby być jedynie względy epidemiologiczne.

 

Straż wyjaśnia, że liczy się obywatelstwo polskie

Z odpowiedzi KG SG wynika, że przychyla się ona do stanowiska RPO, iż obywatelstwo nie powinno być kryterium różnicującym pozycję studenta w trakcie przekraczania granicy (w związku z § 3 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ograniczeń epidemicznych).

 

 

Z drugiej zaś strony w piśmie wskazano, że uzyskanie obywatelstwa polskiego ma wpływ na status podróżnego w trakcie odprawy granicznej - osoba z podwójnym obywatelstwem uznawana jest za obywatela Polski. Z pisma nie wynika jednak, jakie znaczenie dla odbywania kwarantanny wjazdowej ma ten fakt - choć zdanie to może sugerować, że w przypadku studentów-obywateli Polski zwolnienie z kwarantanny jednak nie obowiązuje.

 

Dlatego zastępca RPO Stanisław Trociuk prosi gen. dyw. SG Tomasza Pragę o jednoznaczne wskazanie, czy w ocenie SG przepisy dotyczące zwolnienia z kwarantanny oznaczają, że podlega jej student będący w świetle polskiego prawa obywatelem Polski, który studiuje w Polsce, lecz zamieszkuje na stałe poza granicami kraju.  RPO podtrzymuje stanowisko, że tacy studenci nie podlegają kwarantannie wjazdowej.