W 2011 mieliśmy 336 uczelni niepublicznych, obecnie jest ich 287. Jak donosi Rzeczpospolita, w stanie likwidacji są m.in. Bydgoska Szkoła Główna, Wyższa Szkoła Zdrowia i Turystyki oraz Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie.

Do problemów uczelni wyższych należy zaliczyć spadek liczby studentów oraz rozdrobnienie placówek edukacyjnych. Najwięcej uczelni jest w województwie mazowieckim, 19 publicznych i 76 niepublicznych.

 Więcej: Ratunek dla szkół wyższych  (RP.pl)