Celem konferencji jest dyskusja nad prawnymi, medycznymi i etycznymi problemami, jakie wiążą się ze współczesną transplantologią w Polsce. Do udziału zostali zaproszeni wybitni prawnicy, lekarze oraz bioetycy. Nadrzędnym problemem, który zostanie poruszony na konferencji, jest postulat de lege ferenda rozszerzenia kręgu dawców żywych narządów parzystych o dawców altruistycznych.

Debata na temat dawstwa altruistycznego jest niezbędna – 10 lutego 2015 r. wykonano pierwszy w Polsce przeszczep krzyżowy nerek. Obaj dawcy byli dla biorczyń faktycznie obcy; niestety, na skutek braku instytucji dawcy altruistycznego w ustawie transplantacyjnej, przeszczep musiał odbyć się na podstawie zgody sądu ze szczególnych względów osobistych (Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1411, art. 12. ust. 1. pkt. 1.). W istocie używanie klauzuli szczególnych względów osobistych w przypadku nowych metod przeszczepów (przeszczep krzyżowy, przeszczep typu domino) wydaje się nadinterpretacją – a niedostosowane do obecnych potrzeb prawo transplantacyjne uniemożliwia sprawne wdrażanie innowacji do polskiej praktyki medycznej.

Podstawowa wartość naukowa projektu to zainicjowanie merytorycznej dyskusji na temat nowelizacji polskiej ustawy transplantacyjnej na forum największych autorytetów w dziedzinach prawa, medycyny i bioetyki. Efektem ma być wypracowanie porozumienia na temat kształtu nowelizacji zarówno pod względem wskazań medycznych, jak i techniki legislacyjnej oraz hierarchii wartości reprezentowanych w rozdziale trzecim ustawy. Będzie to baza, która być może w przyszłości ułatwi pracę komisji i pozwoli cieszyć się dobrym, bo mądrze napisanym i sprawnie stosowanym prawem transplantacyjnym.