Program Granty Interwencyjne NAWA powstał w celu wspierania międzynarodowej współpracy zespołów badawczych i mobilności naukowców w obliczu niespodziewanych i istotnych zjawisk społecznych, cywilizacyjnych i przyrodniczych, które mogą mieć globalne skutki.

Nowy program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej>>

Szanse mają projekty związane z pandemią

Jak wyjaśnia ekspertka NAWA, politolog dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, w programie chodzi o projekty, które dotyczą zdarzeń nagłych i w których istnieje potrzeba zaproszenia ekspertów z innego kraju lub wysłania polskich naukowców za granicę.  Zdaniem badaczki wśród taki projektów, mogłyby być np. badania nad kondycją społeczną, kwestiami zarządzania kryzysowego w rozumieniu moralnym. – Te kwestie filozoficzne w kontekście COVID-19 mogą być bardzo istotne i mieć też charakter pilny. Jeśli chcemy zbadać reakcje społeczne z wykorzystaniem konkretnych narzędzi - np. grup focusowych, obserwacji uczestniczącej – to nie da się tego przeprowadzić, jeśli nie zrobi się tego teraz – mówi dr hab. Mieńkowska-Norkiene.

 

 

Równie interesujące mogłyby być kwestie związane z migrantami, sprawdzenie, jak porzucenie dotychczasowego miejsca zamieszkania wpływa na ich postawę moralną, jak odbierają to inne osoby. Inny możliwy do sfinansowania temat projektu to protesty na Białorusi, obejmujący np. podróż na miejsce i pozyskiwanie wiedzy wśród uczestników.

- Chodzi o to, żeby projekt wiązał się z zarządzaniem taką specyficzną sytuacją i osiągnięciem rezultatów, które mogą pomóc już teraz albo na przyszłość pomogą uniknąć sytuacji kryzysowej – wyjaśnia ekspertka.

 

 

Kolejny przykład z obszaru nauk humanistycznych i społecznych to badanie psychicznych skutków pandemii dla trwałości polskich rodzin. - To może być projekt, który spełnia kryteria ważności i pilności – uważa dr hab. Mieńkowska-Norkiene. Dynamiczna sytuacja na świecie sprawia, że nierzadko reakcja świata nauki powinna być natychmiastowa, tymczasem nabór do wielu programów wymiany akademickiej czy badań naukowych jest zwykle rozciągnięty w czasie. Wnioski w programie Granty Interwencyjne NAWA są natomiast rozpatrywane w ciągu 30 dni, co umożliwia niezwłoczne rozpoczęcie projektu i zbadanie efektów oraz znaczenia zjawiska w jak najszybszym terminie. Wnioski w programie mogą składać polskie jednostki szkolnictwa wyższego i nauki. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do 31 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania środków.