Fundacja zaprasza studentów prawa do odbycia nieodpłatnych, wakacyjnych praktyk studenckich w dziale prawnym . Zgłoszenia przyjmuje do 14 maja 2018 r., a praktyki odbywać się będą w lipcu, sierpniu i wrześniu 2018 r.

Oferta praktyk jest skierowana do studentów II-V roku prawa. Jak podkreślają organizatorzy, dzięki praktykom w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka studenci prawa mogą:
- pomagać ofiarom naruszeń praw człowieka oraz dowiedzieć się, na czym polegają aktywne działania na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce;
- zetknąć się z precedensowymi sprawami sądowymi i administracyjnymi;
- zrozumieć jak prawa człowieka przenikają różne dziedziny prawa;
- poznać jednych z najlepszych ekspertów z zakresu praw człowieka w Polsce;
- zdobyć umiejętności praktyczne i wiedzę, które mogą być przydatne przy wykonywaniu różnych zawodów prawniczych oraz pracy w urzędach lub kancelariach.

Zgłoszenia wraz z CV oraz krótkim opisem, dlaczego chcieliby Państwo odbywać praktyki w HFPC, prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@hfhr.org.pl>>