W ramach praktyk w studenci będą współpracować w pracach zespołu wstępnej analizy spraw oraz programach merytorycznych. Praktykanci będą opracowywali kompleksowe raporty dotyczące poszczególnych spraw, będą przygotowywali analizy możliwych działań prawnych i ich skutków, ale także pomogą przy realizacji uzgodnionych działań tj. pism interwencyjnych, stanowisk i wystąpień Fundacji. 

Przez cały okres trwania praktyki studenci będą otoczeni opieką merytoryczną prawników. Będzie istniała możliwość zaangażowania się w dodatkowe projekty (przygotowanie publikacji w oparciu o standardy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, wspólne przyjmowanie klientów, udział w konferencjach i spotkaniach).

Praktyki semestralne w HFPC są podstawą do zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich. Po zakończeniu semestralnych praktyk studenckich istnieje możliwość nawiązania dalszej współpracy z Fundacją.
 
Praktyki są nieodpłatne. Będą się one odbywać w wymiarze jednego dnia w tygodniu w okresie od marca do połowy czerwca. 
 
Życiorys wraz z listem motywacyjnym należy nadsyłać do 25 lutego na adres: rekrutacja@hfhr.org.pl
 
Więcej na stronie Fundacji