Stanowisko takie minister zaprezentował w czwartek podczas inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie.

Podkreślił, że uczelnie niepubliczne odgrywają bardzo ważną rolę w świecie akademickim, ale ich rozwój jest bardzo trudny "ze względu na niesprawiedliwe warunki, w których muszą działać, na brak równych szans wynikający z tego, że studia dzienne w uczelniach niepublicznych nie są finansowane z budżetu”.

Czytaj: Gowin za zmianami dot. finansowania studiów dziennych w uczelniach niepublicznych>>

- Mam pełną świadomość, że ta sytuacja jest niewłaściwa, że nie tylko dla uczelni niepublicznych, ale również dla uczelni publicznych byłoby rzeczą ze wszech miar korzystną, gdyby państwo przestało dzielić studentów na studentów pierwszej i drugiej kategorii i gdyby objęło dofinansowaniem budżetowym także studia dzienne na uczelniach niepublicznych – powiedział szef resortu nauki.

Nie ma politycznego przyzwolenia, jest projekt

Minister przypomniał, że od wielu lat na takie rozwiązanie, „nie ma politycznego przyzwolenia”. Ale poinformował, że w jego ministerstwie jest gotowy projekt ustawy, „przynajmniej częściowo realizującej uzasadnione oczekiwania sektora uczelni niepublicznych” w tej sprawie. - Ustawa ta pozwalałaby studentom tych uczelni na odpisy podatkowe, co pozwoliłoby zrekompensować im koszty studiów - podkreślił Gowin.
- Wierzę w to głęboko, że po najbliższych wyborach będzie można ten projekt poddać pracom legislacyjnym, że już wkrótce wejdzie on życie, w ten sposób eliminując coś, co jest pewnym moralnym skandalem - zadeklarował wicepremier.