Egzaminatorzy nie dostaną podwyżek

W latach 2012 i 2013 podstawą ustalania wynagrodzenia przewodniczącego i członków zespołów egzaminacyjnych jest przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2010 r. - tak stanowią projekty rozporządzeń przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Projektowana zmiana kilku rozporządzeń w sprawie wynagrodzeń członków komisji zakłada, że w 2013 r. ich wysokość będzie ustalana w relacji do przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2010 r. Sprawa dotyczy egzaminatorów, którzy układają zadania i testy, przeprowadzają egzaminy wstępne i końcowe oraz tych, którzy zajmują się rozpatrywaniem odwołań kandydatów. Zarówno adwokatów, jak i radców prawnych.

Tym samym zostanie przedłużona regulacja o charakterze wyjątkowym. Zakłada ona odejście od reguły, w myśl której wysokość wynagrodzeń jest odnoszona do przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale roku poprzedniego.

Ostatnia regulacja także „zamrażała” wynagrodzenia i była bezpośrednio związana z obowiązkiem realizacji art.26 ust.1ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Obecne oszczędności także zmierzają do osiągnięcia równowagi budżetowej.

Rozporządzenia mają wejść w życie siedem dni od publikacji.

Katarzyna Żaczkierwicz-Zborska

Opublikowano: www.kancelaria.LEX.pl

Data publikacji: 31 października 2012 r.