Osoba niebędąca aplikantem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zapłaci 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za przystąpienie do egzaminu prokuratorskiego - to tyle samo, ile w analogicznej sytucji zapłaci kandydat na sędziego.

Jak podkreśla resort sprawiedliwości, to nadal mniej niż opłaty za udział w egzaminie adwokackim, radcowskim i notarialnym, które wynoszą 80 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia w tej sprawie. Wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dziennika Ustaw.

Egzamin wstępny na aplikację można napisać na komputerze>>