Do egzaminu na aplikację adwokacką przystąpiło 2378 osób, zdały – 1422 osoby, czyli 59,8 proc. zdających. O przyjęcie na aplikację radcowską ubiegały się 3073 osoby, a egzamin zdało 1812 osób, tj. 59 proc. Do egzaminu na aplikację notarialną przystąpiło 746 osób, a zdały – 453 osoby, czyli 60,7 proc. Z kolei egzamin na aplikację komorniczą zdawało 176 osób, pomyślny rezultat uzyskało 113 osób, tj. 64,2 proc. zdających.

Czytaj: Prawo i co dalej? - przewodnik po aplikacjach >>

 

Analiza od 2008 r.

Co roku statystycznie co drugi absolwent wyższej uczelni prawniczej przystępuje do egzaminu wstępnego na aplikacje. W roku 2021 byli to absolwenci 48 polskich publicznych i niepublicznych uczelni wyższych, kształcących na kierunku „prawo” oraz absolwenci kilkunastu uczelni zagranicznych.

 

Wyniki egzaminów kilku tysięcy absolwentów wszystkich polskich uczelni prawniczych to cenne źródło informacji, pozwalające dokonać statystycznej oceny jakości przygotowania do tych egzaminów przez uczelnie. Od 2008 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości sporządzana jest szczegółowa analiza wyników oraz profilu kandydatów na aplikacje. Wyniki tej analizy co roku prezentowane były na konferencji Ministra Sprawiedliwości z dziekanami wydziałów prawa oraz z władzami samorządów prawniczych. Wnioski z tej analizy były zwykle przedmiotem gorącej dyskusji z przedstawicieli tych środowisk.

 

UJ od lat na pierwszym miejscu

Nieprzerwanie od 2008 r. uczelnią, której najwyższy odsetek absolwentów uzyskuje pozytywny wynik egzaminów jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Poza nim, w 2021 r. w czołówce znaleźli się absolwenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Łącznie od 2006 r. do egzaminów wstępnych przystąpiło niemal 150 tys. magistrów prawa. Najwyższą frekwencję odnotowano w 2009 r., kiedy w tych egzaminach brało udział ponad 14 tys. osób. W ostatnich latach zainteresowanie egzaminami to ok. 6-7 tys. osób rocznie. Z zebranych przez 16 lat danych wynika, że co roku statystycznie co drugi absolwent wyższej uczelni prawniczej przystępuje do egzaminu wstępnego na aplikacje.