W połowie maja ruszy drugi etap programu edukacji prawniczej, organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i samorząd radców prawnych. Tym razem tajniki wiedzy prawnej poznają studenci uczelni wyższych, nie będących wyższymi uczelniami prawniczymi: Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi oraz łódzkiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Porozumienie w sprawie organizacji kolejnego etapu programu podpisali dzisiaj w Łodzi Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, Łódzki Kurator Oświaty - Jan Kamiński, prof. dr hab. Roman Patora – Rektor Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, prof. dr hab. Andrzej Nowakowski – Rektor łódzkiej Wyższej Szkoły Informatyki oraz Czesława Kołuda – Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości prowadzone przez radców prawnych wykłady odbędą się m.in. w dniach 15-30 maja 2011 r.

W Wyższej Szkole Informatyki wykłady odbędą się w m.in. w terminie 1-15 czerwca 2011 r.

- Ministerstwo Sprawiedliwości od miesięcy podejmuje działania nakierowane na zwiększenie wiedzy prawnej dzieci i młodzieży. W tym roku zakończył się m.in. organizowany w całym kraju program spotkań edukacyjnych. To nie były zwykłe lekcje. Ponad 7 tysięcy uczniów szkół średnich oraz przeszło 1700 studentów w nowoczesny, kreatywny i mówiąc wprost – ciekawy sposób poznawało na nich tajniki wiedzy prawnej – powiedział dzisiaj Minister Krzysztof Kwiatkowski. - Zaproponowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości program spotkał się z ciepłym przyjęciem uczniów i studentów - dodał.

Spójrzmy na statystyki: ponad 90% uczniów szkół średnich stwierdziło, że po spotkaniu ich wiedza na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości zwiększyła się. Takiego samego zdania było 78% studentów.

- Poza programem spotkań edukacyjnych, w ubiegłym roku w Łodzi rozpoczęliśmy realizowany przy współpracy z samorządem radców prawnych, program lekcji prawa w szkołach średnich, który właśnie dobiegł końca – przypomniał Minister Sprawiedliwości.

Dotychczas podejmowane akcje edukacyjne resortu spotkały się nie tylko z pozytywnym odbiorem uczniów i studentów, ale i samych nauczycieli. Już teraz włodarze innych miast zwracają się do resortu z prośbą o rozszerzenie programów na inne miasta. Podobne prośby płyną z kuratoriów. To dowód na to, że także nauczyciele, dostrzegają potrzebę edukacji prawnej.

- Jestem gorącym zwolennikiem wprowadzenia do szkół lekcji prawa. Nie może być bowiem tak, co pokazują badania, że większość Polaków nie posiada podstawowej wiedzy prawnej na temat zasad działania wymiaru sprawiedliwości – mówi Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

Znacząca część badanych nie odróżnia radcy prawnego od adwokata, prawa cywilnego od karnego. Blisko 30% nie wie, co to jest pozew, natomiast 82% respondentów nie wie, że postępowanie przed polskimi sądami jest dwuinstancyjne. Brak rzetelnej wiedzy skutkuje brakiem zaufania do systemu sprawiedliwości i jego poszczególnych elementów.

Podobnie jak w przypadku innych, organizowanych przez resort akcji, także i w tę – wykłady na dwóch łódzkich uczelniach wyższych - osobiście zaangażuje się Minister Krzysztof Kwiatkowski. Na obu uczelniach poprowadzi jeden z organizowanych tam wykładów.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości
]]>