Jak pisze Rzeczpospolita z raportu jasno wynika, że w ostatnich latach ubyło przeszło 2,5 tys. pracowników i urzędników służby cywilnej, z czego prawie 1 tys. w zeszłym roku. Jednocześnie ubywa nowych pracowników, a ci starzy trzymają się swoich posad. O ile jeszcze w 2009 r. wskaźnik zatrudnienia osób w wieku poniżej 30 lat w administracji publicznej wynosił ponad 20 proc., o tyle w zeszłym roku był o połowę niższy i wyniósł tylko 10 proc.
Przybywa z kolei pracowników w wieku powyżej 50 lat.


Więcej informacji na ten temat znajdziesz w serwisie Rzeczpospolita>>>