Jak donosi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowością tej edycji konkursu „Diamentowy Grant” jest możliwość uzyskania dofinansowania przez polskich studentów i absolwentów, którzy studia ukończyli na uczelni zagranicznej. Do zeszłego roku program obejmował tylko studentów i absolwentów uczelni krajowych. Jak podkreśla Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska, zmiana ta stanowi element szeroko pojętego planu umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego.
- Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego nie polega tylko na namawianiu zagranicznych studentów do przyjazdu do Polski. To są też powroty polskich studentów i naukowców do kraju – podkreśla minister Lena Kolarska-Bobińska. - Ważne, by młodzi Polacy po studiach wracali do kraju dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. I o to właśnie walczymy. Nowe reguły Diamentowego Grantu również mają skłonić młodych zdolnych Polaków do powrotu i kontynuowania kariery na polskich uniwersytetach.
Program „Diamentowy Grant” ma na celu pomóc wybitnie uzdolnionym studentom i absolwentom w rozwoju ich kariery naukowej oraz w skróceniu jej ścieżki. Młodzi naukowcy mogą dzięki niemu otrzymać na swoje badania nawet 200 tys. zł. Program adresowany jest do studentów, którzy ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia, którzy pod kierunkiem opiekuna lub promotora prowadzą zaawansowane badania naukowe. Do konkursu zgłaszane mogą być takie projekty badawcze, które stanowią kontynuację dotychczasowej pracy naukowej kandydatów. Beneficjenci programu „Diamentowy Grant” otrzymują także możliwość rozpoczęcia studiów doktoranckich bez konieczności posiadania tytułu magistra (więcej informacji w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym).
W tegorocznej edycji konkursu wnioski składać można do 16 lutego.

 

Więcej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego>>>