Do 15 kwietnia można zgłaszać aplikacje do pierwszego etapu konkursu otwartego na stanowiska urzędnicze w instytucjach UE. Do objęcia jest 137 posad w Brukseli lub Luksemburgu. Aby wziąć udział w konkursie, trzeba być obywatelem państwa członkowskiego Unii, mieć wyższe wykształcenie w jednej z podanych w ogłoszeniu konkursowym dziedzin i znać dwa języki unijne – swój ojczysty oraz inny urzędowy język UE. Studenci ostatniego roku studiów wszystkich specjalności mogą się ubiegać o stanowiska w UE, pod warunkiem że otrzymają dyplom do 31 lipca 2014 r. Szczegółowe informacje na temat konkursów i procedur można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl/