W lipcu ubiegłego roku w stan likwidacji postawiona została Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w Gdyni.

Z edukacyjnej mapy Pomorza zniknęła też niepubliczna Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni przy ul. Śląskiej (także przed laty - jeszcze jako Wyższa Międzynarodowa Szkoła Stosunków Gospodarczych i Politycznych - kontrolowana przez Ryszarda Krauzego, który był jej pierwszym rektorem).

Na Uniwersytecie Gdańskim, największej uczelni w regionie, w 2013 r. z powodu zbyt małej liczby chętnych nie uruchomiono kierunków (studia stacjonarne I stopnia): przyroda, agrochemia i etnofilologia kaszubska. Poza tym były problemy z naborem m.in. na oceanografię, etnologię, religioznawstwo, fizykę, niemcoznawstwo, filozofię i filologię klasyczną (też mało chętnych, ale ostatecznie kierunki ruszyły).