Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Polska uzna kwalifikacje zdobyte w Wielkiej Brytanii

W projekcie ustawy wskazano zasady uznawania w Polsce kwalifikacji zawodowych nabytych w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Zjednoczone Królestwo). Chodzi o Polaków oraz obywateli pozostałych państw Unii Europejskiej, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

 

Brexit może utrudnić dostęp do leków>>

 

 

Polska uzna kwalifikacje zawodowe zdobyte w Wielkiej Brytanii - nawet gdy dojdzie do bezumownego brexitu. Według rządu zachęci to obywateli polskich do powrotu do kraju. Rząd optymistycznie zakłada również, że zmiana zapewni napływ specjalistów z innych krajów Unii Europejskiej, którzy zdobyli kwalifikacje w Wielkiej Brytanii. Zmiany mają obowiązywać od 30 marca 2019 r.