Jak informuje Naczelna Rada Adwokacka, której przedstawiciele biorą udział w pracach nad ustawą, podczas posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wszystkie poprawki, zgłoszone przez NRA, zostały przejęte przez senatora Jana Rulewskiego oraz senatora Aleksandra Pocieja i były głosowane. W wyniku tych glosowań doszło do wykreślenia przepisu, mówiącego o tym, że w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej sporządzane są również pierwsze pisma procesowe.

Został także wykreślony przepis uprawniający do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej magistrów prawa, działających w ramach organizacji pozarządowych.
Dorota Gajos-Kaniewska


Więcej znajdziesz w serwisie Rzeczpospolita>>>