1. Wprowadzenie do rachunkowości. Podręcznik z przykładami, zadaniami i testami.
Autor: Ewa Śnieżek (redaktor).
Rok wydania: 2009.
Wprowadzenie do rachunkowości to podręcznik i zbiór zadań dotyczące elementów rachunkowości finansowej i zarządczej. Obszerne komentarze wprowadzające i przykłady są dostosowane do wymogów znowelizowanej ustawy o rachunkowości i programu nauczania obowiązującego na polskich uczelniach ekonomicznych. 

2. Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji.
Autorzy: Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska.
Rok wydania: 2015.
Obecne, czwarte wydanie podręcznika ukazuje prawo i instytucje Unii Europejskiej w świetle pięcioletniej już praktyki stosowania Traktatu z Lizbony oraz nowych wyzwań, zwłaszcza gospodarczo-finansowych, które pojawiły się w ostatnich latach. Uwzględnia ono zmiany instytucjonalne wynikające m.in. z przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej, a także z wyborów do Parlamentu Europejskiego i powołania nowej Komisji w 2014 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Postępowanie cywilne. Kazusy.
Autor: Małgorzata Manowska.
Rok wydania: 2014.
Postępowanie cywilne. Kazusy to publikacja, która zawiera opisy przykładowych stanów faktycznych oraz pytania wraz z odpowiedziami i wzorami z zakresu postępowania cywilnego (z uwzględnieniem sposobu konstruowania apelacji), pozwalające na dokładne przygotowanie się do egzaminów końcowych dla aplikantów radcowskich i adwokackich. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Prawo cywilne. Część ogólna i zobowiązania. Kazusy z rozwiązaniami.
Autorzy: Justyna Czyszek, Szymon Czyszek, Ulrich Ernst, Fryderyk Zoll.
Rok wydania: 2012.
Książka zawiera zbiór 65 kazusów z części ogólnej prawa cywilnego i zobowiązań, wraz z rozwiązaniami, przygotowanych w oparciu o aktualne poglądy doktryny oraz orzecznictwo. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Dowiedz się więcej o tej książce
Prawo cywilne. Część ogólna i zobowiązania. Kazusy z rozwiązaniami
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

 

5. Kazusy z prawa dla ekonomistów.
Autor: Piotr Wiatrowski (red.).
Rok wydania: 2010.
Prezentowany zbiór kazusów z prawa dla ekonomistów opracowany został przez zespół pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w Katedrze Prawa Wydziału Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.