Konkurs, który ogłoszony zostanie 30 marca 2020 r., skierowany będzie do naukowców mających udokumentowane osiągnięcia naukowe w tych obszarach. W projektach wymagających interdyscyplinarnego podejścia mogą również uczestniczyć, w ramach współpracy i prac zleconych, inni  badacze mający potrzebne doświadczenie i infrastrukturę badawczą.

 

Żele i maseczki dla uczelni zwolnione z trybu zamówień publicznych>>

 

Wzmożony wysiłek naukowców

Jak wyjaśnia NCN, w obliczu pandemii COVID-19 potrzebny jest wzmożony, wspólny wysiłek naukowców na rzecz zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, udoskonalenia testów diagnostycznych, znalezienia leków i zapobiegania skutkom pandemii. Wyniki konkursu mają zostać opublikowane w pierwszej połowie maja.

 

 


 

- Realizując misję zapisaną w ustawie o NCN, wkrótce uruchomimy szybką ścieżkę dostępu do funduszy na badania nad COVID-19. Konkurs skierowany będzie do badaczy, którzy mogą poszerzyć wiedzę na temat COVID-19, sposobów diagnozy, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii - wyjaśnia NCN w komunikacie.

 

Fundusze trafią na badania związane:

  • patofizjologią choroby, w tym takie, które mogą przyczynić się do podjęcia prac nad przyszłymi strategiami terapeutycznymi lub metodami diagnostycznymi COVID-19,
  •     mechanizmami zakażania, w tym sposobami ochrony pracowników służby zdrowia,
  •     psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii i sposobami ich ograniczania (w tym polityką zdrowotną i organizacją opieki medycznej, etyką badań i opieki nad chorymi, społecznymi zachowaniami w pandemii).