"Zapowiadana zmiana wzbudza w nas niepokój, ponieważ poprzez ograniczenie uprawnień aplikantów w tym zakresie, nasza rola w kancelariach komorniczych ograniczać się będzie w dużej mierze do sporządzania projektów pism oraz pracy biurowej. Rozwiązanie takie uniemożliwi nam w znacznym stopniu rozwój oraz zdobywanie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności egzekucyjnych i jednocześnie zmniejszy atrakcyjność aplikantów jako pracowników kancelarii komorniczych." - piszą aplikanci Izby Komorniczej w Poznaniu. Zauważają także, że przez ograniczenia aplikanci mogą mieć problemy ze zdobyciem stałego zatrudnienia.

Prawnicy z UW: mamy do czynienia z demontażem państwa prawa>>

 

"My, aplikanci komorniczy posiadamy wykształcenie wyższe prawnicze i część uprawnień zdobywamy dopiero po odbyciu pierwszego roku szkolenia zawodowego. Naszym zdaniem, podejmując czynności poza siedzibą kancelarii, mając kilkuletnie doświadczenie stosowania prawa oraz odpowiednie wykształcenie, dajemy rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych nam czynności." - podkreślają autorzy listu do MS i sugerują ponowną analizę projektowanych przepisów.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Student
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów